E-kampen – entreprenörsdagar för elever i högstadiet

E-kampen är en nationell tävling där elever i årskurs 7-9 under två dagar får prova på livet som entreprenör. Låt dina högstadieelever träna på att utveckla affärsidéer och driva egna företag – med chans att vinna 30 000 kr till klassen!

Vad är E-kampen?

E-kampen eller Entreprenörskampen lanserades första gången 2018 och är ett nytt och utvecklande koncept för elever i årskurs 7-9 som genomförs under två dagar. Målet med entreprenörsdagarna är att ungdomar ska få upp ögonen för företagande och allt vad det innebär. Här får eleverna möjlighet att prova på hur det är att vara entreprenör – i allt från idéskapande till att driva företag i praktiken. Och – för de elever som vill – tävla i entreprenörskap mot andra klasser runtom i landet!

E-kampen bygger på övningen ”Företagare för en dag” (FFED) som genomförts på skolor sedan år 2000.

E-kampen är ett utbildningskoncept som anordnas STARTcentrum på initiativ av av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Vinnarna av E-kampen går hem med hela 30 000 kr till sin klass.

Nu kan du anmäla dina klasser till läsår 23/24! Vill du vara med och tävla med din klass ska tävlingsbidragen ska vara inlämnad senast den 15 April 2024.  

Nytt för i år är att E-kampen satsar ännu hårdare på hållbart entreprenörskap med en starkare koppling till de Globala Målen. Detta märks såväl på innehållet  som på tävlingskriterium.

Hur går E-kampen till?

Under två dagar får eleverna prova på att vara företagare, arbeta kreativt och komma på egna affärsidéer. De får sedan testa idéerna i praktiken för att få en känsla för och inblick i hur det är att vara entreprenör. Du som lärare leder dessa dagar och får hjälp från oss med upplägg, övningar och handledningsstöd.

Eleverna delas upp i grupper om 3-4 personer. Under dag 1 arbetar eleverna med övningar i entreprenörskap och kreativitet samt utvecklar en egen affärsidé. Under dag 2 får de sedan prova på att driva sina egna företag och testa idéerna i verkligheten. Dagen avslutas med reflektioner och eventuell inspelning av ett tävlingsbidrag.

E-kampen kan genomföras hela året och det är gratis för skolan. Om du vill vara med och tävla året 23/24 behöver dina tävlingsbidrag vara inne senast 15 April 2024.  Anmäl din klass här.

Se filmen

INFORMATIONSTRÄFF

Vinnare E-kampen 22/23

VINNARNA E-KAMPEN 22/23
HFK RECYCLING
 
Stort GRATTIS säger vi till Albin Hjälmarsson, Joel Karlsson, Zeb Karvosenoja Anderrson och Karl Fridell och hela klass 9 Öst på Ekhamraskolan i Mariestad som tagit hem vinsten i E-kampen 22/23!
De imponerade på juryn med sin idé att hämta upp metallskrot hos privatpersoner för att väga och återvinna. De omsatta under E-kampen ca 5000 kr och beskriver att de hade mer att göra än vad de hann med. Företagandet gav mersmak och några av dem fortsatte med idén även efter E-kampen.

Juryn motivering:

”Företaget har lyckats hitta ett problem i sin omgivning och format en affärsidé inom ett specifikt, avgränsat område. De har på ett framgångsrikt sätt lyckats kombinera att skapa värde både för sina kunder, sig själva och miljön. Med hållbarhet i centrum har de använt sig av sina egna förmågor och tillgångar för att bygga en fungerande affärsmodell och få reella kunder.
Extra roligt att höra att företagandet gav mersmak och att ni fortsatt med er verksamhet.
Grattis och stort lycka till i ert framtida entreprenörskap!”

E-kampen OCH DE GLOBALA MÅLEN

Sedan starten av E-kampen har en stor del av de idéer eleverna skapat och genomfört haft ett fokus på hållbarhet. Vi vill nu än starkare koppla samman E-kampen med hållbart entreprenörskap, vi gör det nu möjligt att med några små förändringar koppla ihop E-kampen med de Globala Målen. Vi behöver individer som kan skapa och omsätta idéer som bidrar till en bättre värld och detta behov kommer inte bli mindre i framtiden. Därför känns det både viktigt och roligt att E-kampen på ett tydligt och konkret sätt kan erbjuda elever i högstadiet en möjlighet på att träna på detta.

Läs mer om det Globala Målen på: www.globalamalen.se

 

E-kampen som prao

Att få testa och träna på entreprenörskap har inte bara stor betydelse när det gäller att utveckla sina egenskaper och förmågor. Det kan också öppna upp möjligheterna för elevernas framtida arbetsliv och framtidsval och peka på en väg framåt som eventuell framtida företagare. Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar. Att driva eget företag kommer för många av våra elever vara en naturlighet och många kommer under sin arbetstid att alternera anställning och eget företag. Varför inte låta eleverna testa på detta tidigt och låta det vara en självklar del i er SYV-plan? Vill ni bolla hur detta skulle kunna fungera så hör gärna av er! E-kampen i kombination med studiebesök, case och nära samarbete med det lokala näringslivet är ett utmärkt sätt att utveckla praon eller har som alternativ nu när besök hos arbetsplatser är svårt. 

 

Tävla med klassen i

E-kampen

E-kampen är inte bara ett utbildningskoncept utan också en tävling. När eleverna under två dagar har fått utveckla egna affärsidéer och testa dem har de också chansen att tävla om hela 30 000 kr till sin klass. För att delta i tävlingen behöver de spela in en film på 2-4 minuter som bedöms utifrån särskilda kriterier av en erfaren jury med några av Sveriges främsta entreprenörer. Filmen ska bland annat innehålla en företagspresentation och reflektion om dagarna som företagare. Den affärsidé och det lag som bäst uppfyller kriterierna vinner 30 000 kr till sin klass. Samtliga deltagare belönas med ett diplom för sitt deltagande i E-kampen. Tävlingsbidragen för läsåret 23/24 ska skickas in senast 15 April 2024. Läs mer om hur du tävlar i E-kampen.

 

Tidplan för E-kampen

 1. läsår 23/24

  E-kampen 23/24

  Från Augusti 2023 till Juni 2024 kan ni som klass vara med i E-kampen. Titta på upplägg och registrera er här på hemsidan. För att komma åt allt material behöver ni även aktivera en period genom att anmäla hur många klasser och elever som kommer att medverka i E-kampen under året. Skriv gärna även när ni kommer att genomföra aktiviteten.  

 2. Läsår 23/24

  E-kampen som prao

  Se gärna E-kampen som hela skolans uppdrag i er gemensamma SYV-plan. E-kampen kan fungera som ett bra alternativ till traditionell prao. Vill ni bolla upplägg med oss så hör gärna av er!

 3. 15 April 2024

  Sista anmälningsdag för tävlingen

  Om ni vill vara med och tävla i E-kampen behöver vi ha era bidrag senast 15 April 2024. Instruktioner för tävlingen finns i handledarmaterialet. 

 4. April 2024

  Regionfinaler

  Under April utses finalisterna i fem olika regioner. Varje regionvinnare vinner 10 000 kr till sin klass.

 5. Maj 2024

  Vinnare utses och prisutdelning

  I Maj månad koras vinnaren av E-kampen 23/24 och ett förstapris på 20 000 kr (utöver regionvinsten på 10 000 kr) delas ut till vinnarbidragets klass. Den klass som vinner får åka till Stockholm för prisutdelning och studiebesök hos spännande entreprenörer.

Vill du inte missa några nyheter om E-kampen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!.