Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

Metodik

E-kampen bygger David Kolbs metodik med grund i att lära genom att göra. Under E-kampen är det viktigt att ha fokus på att genomföra aktiviteter som hos eleverna skapar ägandeskap och delaktighet. Genom att skapa detta i lärandet, samtidigt som eleverna reflekterar över vad de lärt sig i gruppform så möts de tre mest effektiva sättet att skapa hållbart lärande. Ägandeskap, delaktighet och reflektion. 

För läraren handlar dagarna om att vägleda, coacha och låta E-kampen vara ett forum där eleverna skaffar sig praktiska erfarenheter. Efter genomförda dagar handleder lärare en reflektion där eleverna får sätta egna ord på sina nya erfarenheter för att lära av dessa. Den metodik som E-kampen bygger på kallar för ”Erfarenhetsbaserad inlärningsmodell”

För dig om handledare handlar det om att lita på processen och låta eleverna erfarenhet vara en grund för reflektion och lärande.  

Klicka in på länken ovan och låt den vägleda dig under E-kampens 2 dagar!