E-Kampen

E-kampen genomfördes för första gången 2018. Konceptet bygger dock på övningen FFED – Företagare För En Dag. Ursprungligen är FFED en entreprenörskapsaktivitet skapad av den Kanadensiska organisationen CEED – Center for Entreprenurship Education. Till Sverige kom FFED i början av 2000-talet genom organisationen Open for Business som bedrev verksamhet i Västernorrland, Örebro Län och Norrtälje.

E-kampen är kostnadsfri. Läs mer om deltagandet i E-kampen. 

Initiativtagare till E-kampen

Svenska Entreprenörskapsakademien är en nationell samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige. Svenska Entreprenörskapsakademien är ett initiativ av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Läs mer om IVA:s verksamhet här

STARTcentrum

STARTcentrum är ett konsultföretag som sedan 1991 arbetet med entreprenörskap och utbildning. Med kontor i Örebro arbetar STARTcentrum regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla det entreprenöriella samhället. Utöver E-kampen så anordnar STARTcentrum bland annat det nationella eventet Emax för entreprenörer i ålder 18-20 år och driver Nyföretagarcentrum i Örebro Län.

Läs mer om STARTcentrums verksamhet här

Personal

Mia Carlén
Roll: Projektledare
mia.carlen@ekampen.se

070-882 63 67

Martin Ryberg
Roll: Innehållsansvarig
martin.ryberg@startcentrum.se
070-651 20 31