E-Kampen

E-kampen genomfördes för första gången 2018. Konceptet bygger dock på övningen FFED – Företagare För En Dag. Ursprungligen är FFED en entreprenörskapsaktivitet skapad av den Kanadensiska organisationen CEED – Center for Entreprenurship Education. Till Sverige kom FFED i början av 2000-talet genom organisationen Open for Business som bedrev verksamhet i Västernorrland, Örebro Län och Norrtälje.

E-kampen är kostnadsfri. Läs mer om deltagandet i E-kampen. 

Initiativtagare till E-kampen

Svenska Entreprenörskapsakademien är en nationell samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige. Svenska Entreprenörskapsakademien är ett initiativ av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Läs mer om IVA:s verksamhet här

STARTcentrum Social Impact

STARTcentrum Social Impact är en ekonomisk förening med visionen att främja det entreprenöriella samhället. Detta gör vi på olika sätt och med olika målgrupper. Med kontor i Örebro arbetar STARTcentrum Social Impact regionalt, nationellt och internationellt för att hjälpa individer och organisationer att nå sina mål. Utöver E-kampen så anordnar föreningen bland annat det nationella eventet Emax för entreprenörer i ålder 18-20 år och WE C Business för kvinnor i åldern 18-25 som vill utveckla sitt ledarskap och entreprenörskap. 

Läs mer om STARTcentrums verksamhet här

Vill du blir medlem i vår förening och stötta entreprenörskap i Sverige? Kontakta oss för mer information. info@startcentrum.se

Personal

Mia Carlén
Roll: Projektledare
mia.carlen@ekampen.se

070-882 63 67

Martin Ryberg
Roll: Innehållsansvarig
martin.ryberg@startcentrum.se
070-651 20 31