Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

Kom igång med E-kampens entreprenörsdagar

Att komma igång med E-kampens entreprenörsdagar är helt gratis och enkelt att genomföra. Under två dagar får dina elever i årskurs 7-9 chansen att prova på livet som entreprenör. Eleverna får utveckla egna affärsidéer, planera hur de ska förverkliga dem och sedan genomföra dem i praktiken. Dagarna avslutas med reflektioner kring företagande och möjlighet att delta i en tävling.

Som lärare leder du entreprenörsdagarna från dag 1 till inskickat tävlingsbidrag dag 2. Du vägleder, coachar och ser till att E-kampen blir värdefulla dagar där eleverna får med sig praktiska erfarenheter samt möjlighet att reflektera över och sätta ord på dessa. Vi förser dig med allt utbildningsmaterial du behöver för att genomföra dagarna, såsom elevmaterial, övningar, instruktioner och handledningsstöd. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

De elever som vill har också möjlighet att tävla i sina entreprenörskap. De tävlar då mot andra klasser runtom i landet om ett förstapris på 30 000 kr. 

Så går E-kampen till

Dag 1

Eleverna får testa entreprenörsskap och skapa affärsidéer

Den första dagen delas in i 5 olika delar:

 

Del 1 – Entreprenörskap

Här får eleverna en introduktion till företagande och begreppet entreprenör diskuteras. I de olika övningarna får eleverna besvara frågor som: Vad är entreprenörskap? Vem är entreprenör? Vilka egenskaper har en entreprenör och vilka av dessa egenskaper har jag?

Övningar:

  • Anatomin av en entreprenör
  • 50 namn

Del 2 –Kreativitet och idéskapande

Att komma på idéer är inte alltid så lätt. Här handlar det om att få igång elevernas kreativitet och lära dem att utveckla och ”vårda” sina idéer. Det gör du genom att diskutera brainstorming och utvärdering av idéer efter uppsatta regler. Under passets gång fokuseras allt mer på idéskapande för att påbörja utformningen av genomförbara affärsidéer.

Övningar/verktyg:

  • Tyst brainstorming
  • Slumpord
  • Tenkamuff
  • De fyra energierna

Del 3 – Affärstyper

I del 3 flyttar vi fokus från idéer på ett bredare plan till idéer i affärssammanhang. Utifrån olika affärstyper börjar eleverna arbeta mot tydliga affärsidéer. Här får de brainstorma i grupp kring hur de skulle kunna använda sina egenskaper, erfarenheter och nätverk för att skapa framgångsrika affärsidéer. Gruppen väljer sedan ut en affärsidé som de kort beskriver genom att besvara frågorna: Vad ska vi göra? Var ska vi göra det? För vem ska vi göra det och hur mycket kommer det att kosta?

Övningar/verktyg:

  • Affärstyper

Del 4 –Planering och utveckling av affärsidé

Under del 4 är det dags att konkretisera och planera affärsidéerna. Efter en introduktion till själva genomförandet får eleverna förbereda den affärsidé som de kommer att driva i minst 4 timmar under dag 2. Eleverna får skapa en enkel affärsplan med fokus på vad som ska säljas och hur det ska säljas. Aspekter som ekonomi, marknadsföring och sälj tas också upp.

Övningar/verktyg:

  • Skapa en affärsplan
  • Hur ska vi sälja och till vem ska vi sälja?

Del 5 – Pitch

Den första dagen avslutas med att eleverna får presentera sina affärsidéer och företag. Presentationen bör innehålla företagsnamn, vilken typ av produkt/tjänst som ska säljas, målgrupp, var de ska bedriva verksamheten, prissättning, ekonomiska mål och eventuella andra mål.

Dag 2

Driva företag och tävla i E-kampen

Del 1 – Företagsstart

Dag 2 av E-kampen startas upp gemensamt med en genomgång av dagen. Eleverna får också tillfälle att göra de sista förberedelserna.

Del 2 – Driva företag

Nu ska eleverna själva driva sina företag under fyra timmar. Under tiden eleverna driver företag går du runt och besöker dem, ställer frågor och uppmuntrar.

Del 3 – Reflektion

När eleverna har drivit sitt företag under 4 timmar samlas de åter i helgrupp. Eleverna förbereder sedan en kort rapport om sitt företagande. Be dem att reflektera kring E-kampen och vad de har lärt sig under dagarna. Du kan ställa frågor som exempelvis: Vad hände? Vad lärde jag mig? Hur kan jag använda mig av denna erfarenhet i framtiden? Eleverna presenterar sedan kort vad de kommit fram till för den övriga gruppen.

Del 4 – Tävling E-kampen 

De elever/företag som vill vara med och tävla i E-kampen och ha chans att vinna 30 000 kr till sin klass avslutar dag 2 med ett tävlingsmoment. Eleverna spelar in en kort presentation där de under 2-4 minuter beskriver sin affärsidé, berättar hur det gick och vilka lärdomar som gjorts under dagarna. Filmen får gärna innehålla korta inspel från dagen då de driver sitt företag. Presentationen skickas sedan in och bedöms tillsammans med andra bidrag från hela Sverige. 

Alla datum för att delta och tävla i E-kampen hittar du här. Anmäl din klass till E-kampen.

Processen för lärare

Lärare i E-kampen kommer leda processen från start dag 1 till inskickat tävlingsbidrag dag 2. För läraren handlar dagarna om att vägleda, coacha och låta E-kampen vara ett forum där eleverna kan göra praktiska erfarenheter och sedan låta eleverna reflektera och sätta ord på sina erfarenheter för att lära sig av dessa.

Anmälan till E-kampen

 Det är lärare eller annan skolpersonal som anmäler sin klass till E-kampen genom att registrera sig.
Det går bra att anmäla flera klasser samtidigt. Anmälan sker i två steg.

1. Registrera ett konto och anslut dig till din skola. 

2. Aktivera aktuell period genom att anmäla antal klasser och elever som kommer att genomföra E-kampen. När du genomfört steg två kommer du åt allt arbetsmaterial på E-kampens sida. 

Övningar

Under hela E-kampen finns ett utbud av övningar för varje pass. Övningar som går att variera och anpassa efter vad som respektive lärare tycker är viktigt och vad som passar respektive klass. Övningarna är väl beskrivna med tydliga instruktioner för att skapa en enkelhet både för elev och lärare.
i

Elevmaterial

Utöver lärarens material finns även elevmaterial för momenten där eleverna arbetar med sin affärsidé. Exempel på elevmaterial är färdiga mallar för en enklare affärsidébeskrivning, tips för att lyckas med sin försäljning och ytterligare tips och trix för att lyckas med sitt företag.

Tips/trix + frågor och svar

Förutom allt ovanstående material som kommer att finnas tillgängligt för registrerade lärare och skolklasser innehåller även E-kampen en samlad bas för frågor och svar samt tips och trix från handledare som gjort genomför Entreprenör för en dag hundratals gånger tidigare. Att göra någonting för första gången kan vara svårt. E-kampens tips och trix är till för att hjälpa till och göra dagarna så bra som möjligt. Är det något som inte är besvarat, tveka inte att höra av dig till oss.