Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 4b

PLANERING AV AFFÄRSIDÈN

Syfte och mål

Syftet med passet är ge eleverna förutsättningar och tid för att planera och förberedelser inför dag 2.

Förslag på upplägg

Börja passet med en kort introduktion om vad som förväntas av dem under passet. De bör arbeta med följande:

  • Affärsidé
  • Gruppindelning
  • Praktiska förberedelser, ex. tillverkning, marknadsföring, marknadsundersökning.
  • Affärsplan (samt senast tid för att lämna in affärsplan, förslagsvis 15:00)

Detta pass består till stor del av självständigt arbete. De olika grupperna kommer befinna sig på olika ställen i processen, vissa kommer kanske arbeta fram marknadsföringsmaterial samtidigt som andra grupper arbetar med att hitta en affärsidé. Här gäller det som handledare att förlita sig på processen, det kommer ordna sig, eleverna kommer att lära sig en hel del vilket är huvudsyftet.

Dela gärna ut affärsplansmallar, på hemsidan finns två olika varianter. Den ena är lite enklare och den andra är lite mer detaljerad. Välj den som du tror passar din klass bäst, affärsplanen fyller inget självändamål utan är tänkt att hjälpa eleverna att styra upp deras affärsidé. Har inte klassen i andra sammanhang diskuterat målsättningar kan det vara en bra idé att gå igenom hårda och mjuka mål. 

För övrigt gäller det att som handledare under detta pass gå runt till de olika grupperna för att uppmuntra, ställa öppna frågor och coacha deltagarna till att utveckla sina idéer och att utmana sig själva. Är det någon grupp som har en idé som av olika skäl inte kan godkännas så är det av vikt att de berörda eleverna för reda på det så snart som möjligt och kan tänka om.

Vissa grupper kommer kanske under detta pass vilja lämna skolan för att exempelvis tillverka produkter eller söka upp personer de behöver prata med för att kunna genomföra sin idé. Graden av självständighet du ger klassen bestämmer du som handledare. Dock är det att rekommendera att sätta en återsamlingstid för att lämna in ifylld affärsplansmall samt ha en gemensam genomgång om de olika idéerna eleverna ska förverkliga under dag 2.

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Affärsplansmall 1

Affärsplansmall 2

Att sätta mål

 

Obligatoriska moment i passet

Det obligatoriska består i att ge eleverna tid för förberedelser.