Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 5

PITCH

Syfte och mål

Passet syftar till att ge information om den affärsidé gruppen valt samt att ta del av övriga affärsidéer och därigenom kunna få inspiration och feedback från klasskamrater.

Förslag på upplägg

Förslagsvis ritas en matris upp på whiteboardtavlan(se pdf) där varje grupp för fylla i företagsnamn, produkt/tjänst, var de ska vara, prissättning, målgrupp, huvudsaklig marknadsföring och målsättning.

Beroende på tid så kan man antingen stanna där eller fördjupa passet med att varje företag håller en insäljande pitch där de muntligt presenterar sitt företag och vad företaget erbjuder.

Uppmuntra en positiv stämning till såväl den egna företagsidén som till klasskamraternas företagsidéer. Om möjligt låt gärna den ifyllda presentationsmatrisen ”stå kvar” på tavlan så den kan vara utgångspunkt för uppstarten av dag 2.

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Presentationsmatris

 

Obligatoriska moment i passet

Detta pass är inte obligatoriskt.