Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

Tidsschema

E-kampen upplägg omfattar 2 dagar.  Dessa dagar kan med fördel genomföras med några dagar emellan så att eleverna hinner förbereda och marknadsföra sina varor eller tjänster men det går också att lägga dem i följd. Vad ni än väljer blir lärandet detsamma och en del av övningen är att anpassa uppdraget efter de förutsättningar som finns. E-kampens obligatoriska delar är att låta eleverna komma på en egen affärsidé, planera för att förverkliga idén, genomföra idén för att sedan reflektera över vad som hände, varför det hände och vilka lärdomar som kan dras. Det förslag som ges på upplägg och Tidsschema är välbeprövade men går att anpassas för att det ska passa dig som handledare efter era förutsättningar. 

Under dagarna mellan dag 1 och 2 finns det möjlighet att integrera övningen i de ordinarie lektionerna. Här kan du under exempelvis under svenskan jobba med texterna kring marknadsföring, i matematiken jobba med budget, pris och volymer, samhällskunskapen med hur det närliggande näringslivet ser ut och tankarna kring ett företags betydelse för samhället och skatteintäkter. Men allt detta är utbyggnad av det obligatoriska i E-kampen. Varför inte testa ditt första år med att använda vårt tidsschema ovan för att sedan hitta utveckling på just din skola!