Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 1

ENTREPRENÖRSKAP

Definitioner av entreprenör och entreprenörskap:

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang” Tillväxtverket

Entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.” Wikipedia

”Företagsam och nyskapande person. Kan agera inom företagsvärlden, inom den offentliga sektorn eller inom ideell verksamhet.”

Syfte och mål

Syftet med detta pass är ge eleverna en introduktion till entreprenörskap samt att låta eleverna få undersöka sina egna entreprenöriella förutsättningar gällande sina egenskaper och sitt nätverk.

Förslag på upplägg

Börja förslagsvis passet med att prata om, och kanske visa bilder på, entreprenörer som står bakom företag eller företeelser som eleverna känner igen. Exempelvis Spotify (Daniel EK och Martin Lorentzon, IKEA (Ingvar Kamprad), Nudie Jeans (Maria Erixon Levin). Det kan givetvis också vara lokala eller internationella entreprenörer, det spelar mindre roll. Det viktiga är att skapa ett diskussionsunderlag för att kunna diskutera definitioner av begreppet entreprenör och entreprenörskap. Vem är entreprenör? Vad gör entrprenörer? Vilken roll spelar entreprenörer?

Gör övningen ”Anatomin av en entreprenör”

Att vara entreprenör handlar inte om att ha en viss uppsättning egenskaper, förmågor eller resurser. Det handlar mer om att veta vilka egenskaper, förmågor och resurser man har och hur man använder dessa.

Många entreprenörer och företagare upplever att deras nätverk är otroligt viktiga. Att vara en del av ett nätverk handlar om att ge hjälp och få hjälp. Diskutera nätverk, som handledare kan du berätta om dina egna olika nätverk. Fråga eleverna om deras nätverk, vem kan de vända sig till och vem vänder sig till dem?

Gör övningen ”50 namn”

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Anatomin av en entreprenör

50 namn

 

Obligatoriska moment i passet

Detta pass är inte obligatoriskt