Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 3

AFFÄRSTYPER

Syfte och mål

Syftet med passet är eleverna ska känna att det finns idéer de kan genomföra utifrån deras egna förutsättningar och resurser. Passet resulterar också i en idébank som alla elever kan hämta inspiration ifrån. (För förslag på upplägg med ett starkare fokus på Globala Målen: se pdf under arbetsmaterial)

Förslag på upplägg

Med bibehållen kreativ stämning så bör detta pass inledas med att skriva upp följande ”affärstyper” på tavlan:

  • Sälja något man tillverkat
  • Sälja något man köpt
  • Leverera något mot en avgift
  • Uppträda för pengar
  • Lär ut något mot en avgift
  • Utföra en tjänst

Berätta att så gott som alla affärsidéer ryms inom affärstyperna ovan. Ge exempel såsom att bagaren tillverkar bröd, livsmedelsbutiken säljer något de köpt, Postnord och onlinepizza levererar något mot en avgift, artister uppträder, lärare lär ut något mot en avgift och hårfrisören och trädgårdsmästaren utför en tjänst.

Dela in eleverna i grupper om ca 3 personer och be dem gå in i upptäckarfasen och komma på affärsidéer som de skulle kunna genomföra på relativt kort tid och med sina förutsättningar. Så här långt in i processen ska de tänka på SKATT. Ge deltagarna cirka 12 minuter att skriva ner så många idéer på varje affärstyp som möjligt, utmana dem gärna med att säga exempelvis 10 idéer på varje affärstyp.

Efter detta ger du grupperna ett stort papper (exempelvis från ett stort blädderplock). Säg åt dem att de nu försiktigt ska gå in i domarfasen med idéerna. Det är oftast lätt att hitta fel och brister på idéer därför kan det vara smart att presentera något verktyg som hjälper dem att sortera de olika idéerna. Ge dem därefter i uppgift att på papperet skriva ner de idéer som de känner skulle kunna gå att genomföra, det handlar alltså inte om att välja ut en idé utan snarare om att gallra bort de idéer som absolut inte skulle gå att genomföra på kort tid och med elevernas förutsättningar och resurser. I praktiken betyder detta att man kanske går från 10 till 5 idéer på varje affärstyp. Be dem sedan att tejpa upp sina papper med idéer på väggen så att grupperna kan gå runt och titta på varandras idéer.

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Förslag på upplägg: Globala Målen

Bedöma idéer

Obligatoriska moment i passet

 

Det obligatoriska är att eleverna ska arbeta med att komma på egna affärsidéer, hur man gör detta är upp till varje handledare men förslaget ovan är välbeprövat.