Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 4a

PLANERING OCH IDÈUTVECKLING

Syfte och mål

Under passet ska eleverna få förutsättningarna och reglerna för E-kampen. Passet syftar till att ge eleverna tid och verktyg för att kunna välja ut en idé samt tid och verktyg för att planera för genomförandet av idén.

Förslag på upplägg

Detta är ett relativt kort pass där eleverna ska få reda på att de ska förverkliga en affärsidé och att genomförandet ska ske under en dag. Även om många elever kanske har förstått vad som är på gång så kommer beskedet antagligen väcka en hel del känslor, allt ifrån ” det kommer aldrig gå” till ”vad roligt”. Men det bästa tipset är att snabbt gå på reglerna och förutsättningarna för E-kampen:

Efter att reglerna är presenterade så bör handledare förklara att de själva väljer vilken idé de vill förverkliga och att de bör välja en idé som de tycker verkar rolig att genomföra. Det är dumt att sälja bullar om man hatar bullar.

Gällande gruppindelning så finns det olika vägar att gå, dels kan man låta eleverna bestämma grupper själva utifrån vilken idé de vill genomföra. Vet man som handledare att vissa gruppkonstellationer inte kommer fungera kan man antingen styra gruppindelningen från början eller ställa krav på hur samarbetet i grupperna ska fungera.

Under detta pass är det också lämpligt att bestämma hur man ska handskas med företagens vinst. Antingen kan man välja att låta vinsten behållas av företagen eller så kan man välja att låta alla vinst gå till klasskassan. Skulle ett företag från klassen vinna E-kampen kommer prispengarna tilldelas klasskassan. Det är också lämpligt att under detta pass låta eleverna få reda på tävlingskriterier.

Ett tips kan vara att förlägga detta pass strax innan lunch, då får eleverna lite tid på sig att smälta och tänka över uppgiften. Förvånansvärt ofta är såväl gruppindelning och en grund till affärsidé klar när handledaren träffar klassen efter lunch

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Regler med kommentarer

Idébank för affärsidéer

Obligatoriska moment i passet

Det är obligatoriskt att gå igenom regler och förutsättningar för E-kampen.