Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 6

INFÖR FÖRETAGSSTART

Syfte och mål

Syftet med passet är att peppa eleverna och ge dem tid att göra de sista förberedelserna.

Förslag på upplägg

Börja med att titta på presentationsmatrisen och fråga eleverna om något har förändras sedan dag 1. Om eleverna inte har hunnit fundera på back-up planer. Exempel på frågar de kan fundera på: Tänk om…

…det blir dåligt väder?
…ni säljer slut på allt och det är flera timmar kvar?
…ingen vill ha det ni erbjuder?

De olika företagen kommer ha olika förberedelsebehov vilken betyder att de kommer arbeta självständigt en stor del av detta pass.

Som handledare under detta pass gäller samma sak som under pass 4b: uppmuntra och coacha eleverna till att utmana sig själva. Skillnaden ligger i att man i detta pass får lägga större fokus på att utmana eleverna. Givetvis får man känna in vad som är en realistisk utmaning för den enskilda eleven.  Det önskvärda är att eleven kommer ut ur sin komfortzon så eleven får nya erfarenheter men inte så långt ur sin komfortzon att eleven hamnar i ”panikzonen”.

Under dag 2 löser eleverna sin egen lunch. Förslagsvis turas dom om och äter lunch på skolan.

Se till att du som handledare har kontaktuppgifter till åtminstone en representant från varje företag samt att de har kontaktuppgifter till dig som handledare. Kan även vara bra att skicka med dem ett papper med information om E-kampen om de behöver förklara sig för extern part. Skicka gärna med pdf:n nedan i vilken handledaren också kan fylla i kontaktuppgifter.

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Informationslapp

 

Obligatoriska moment i passet

Det är obligatoriskt att samla gruppen för en avstämning innan företagsstart.