Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 7

GENOMFÖRANDE

Syfte och mål

Syftet med passet är att ge eleverna en praktisk erfarenhet av att förverkliga en egen affärsidé.

Förslag på upplägg

Under detta pass är handledarens uppgift att besöka företagen, dock kan det vara klokt att avvakta en stund så att eleverna har kommit igång lite med sitt företagande. När du som handledare besöker företagen observera och ställ frågor men se till att inte vara i vägen för elevernas företagande. Ställ inte bara frågor utan arbeta minst lika mycket med att bekräfta elevernas handlingar.

Vissa av företagen kommer antagligen komma igång snabbare än andra, men var försiktig med att hjälpa till för mycket. Lita på processen.

Eleverna kan stöta på utmaningar under dagen som du som handledare kan vägleda dem igenom. Exempel på utmaningar som kan dyka upp är:

  • Svårigheter att hitta kunder.
  • Fel plats för försäljning.
  • Säljer slut.
  • Samarbetsproblem inom gruppen
  • Väder eller andra omständigheter blev inte som tänkt.

Uppmuntra eleverna att vara flexibla i sina lösningar och att våga testa nytt. Dagen handlar om att experimentera och våga prova nytt.

 

Obligatoriska moment i passet

Det är obligatoriskt att driva företaget i minst 4 timmar.