Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

del 8

REFLEKTION

Syfte och mål

Syftet med passet är att eleverna själva får sätta ord på sina erfarenheter och kunna dra lärdomar av dessa.

Förslag på upplägg

När eleverna kommer tillbaka från sina företag kommer de antagligen ha nya erfarenheter, vara lite trötta och nyfikna på hur det gått för deras klasskompisar. Det kan vara lämpligt att dela ut en frågepapper som kan fungera som ett underlag för företagets presentation. Ge därefter företagen tid att diskutera inom gruppen och besvara frågorna. Därefter kan företagen kortfattat presentera för varandra hur det gått för dem under dagen.
Denna presentation fungerar som starten för reflektionen. Som handledare kan du ställa frågor riktade såväl till företaget som presenterar som till övriga klassen (se förslag på frågor – lärprocessen). Målet är att få igång ett samtal där eleverna sätter ord på sina erfarenheter och vad de har lärt sig av dessa. Det är dock vanligt att eleverna är trötta och känner du som handledare att du inte riktigt når fram till eleverna så är det ingen panik. Ofta fungerar reflektionen bättre när eleverna fått ”sova på” upplevelsen.

 

Dokument

Dokumenten finns tillgängliga under arbetsmaterial i menyn genomförande när du har en aktiv period med anmälda klasser.

Diskussionsunderlag

Frågor – Lärprocessen

Obligatoriska moment i passet

Det är obligatoriskt att efter avslutat företagande ha ett reflektionspass.